23.10.2013

Fagseminar om Sjøforsikring og Verkstedsansvar 15. oktober 2013

I samarbeid med det internasjonalt anerkjente advokatfirmaet Wiersholm avholdt vi et fagseminar på Quality Hotel Waterfront i Ålesund den 15. oktober 2013.

Der var over 50 deltakere fra næringen på seminaret og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive.

Den første delen av seminaret omhandlet den nye Nordiske Sjøforsikringsplan av 2013 og endringer i forsikringsmarkedet. Wiersholm gav en grundig orientering om kontraktsinngåelser ved reparasjon av skip - noe som er blitt viktigere og viktigere.

Presentasjonene fra seminaret er utsendt til deltakerne, andre interesserte kan få disse på forespørsel.


Dokumenter til nedlasting


Flere nyheter