18.05.2006

Sjøtrygdgruppen oppløses

Etter en strategidebatt innad i gruppen ble det vedtatt å løse opp SGS (Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap) med virkning fra 1. januar 2007.

Oppløsningen forutsetter godkjenning fra Finansdepartementet. Mer informasjon finner du i medlemsavisa nr. 1- 2006.Flere nyheter