25.04.2014

Generalforsamling i Møretrygd

Ordinær generalforsamling i Møretrygd Gjensidig Forsikring ble avholdt 24. april 2014. Til tross for det fine været og «kollisjon» med cupkampen mellom Bergsøy og Aafk var det godt oppmøte, men litt færre herøyværinger enn vanlig.

Regnskap

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på kr 18,7 millioner før skatt og 14,8 millioner etter skatt. Overskuddet ble vedtatt overført til egenkapitalen som etter dette er på kr 298,5 millioner.

Styret

På valg som styremedlemmer var Petter Geir Smådal, Olav Remøy, Bente Reklev og Sylvi Gjengedal.  Alle ble gjenvalgt.

Gunnar Stein Hareide ble gjenvalgt som styreleder og Solveig Strand som nestleder.

Ansattes representant i styret Arve Barstad gikk ut av styret etter eget ønske, og de ansatte har valgt Turid Bjørneset som nytt styremedlem med Fred Hansen som personlig varamedlem.

Etter valget består styret av:
Gunnar Stein Hareide, leder
Solveig Strand, nestleder
Kåre Giske
Olav Remøy
Bente Reklev
Petter Geir Smådal
Sylvi Gjengedal
Turid Bjørneset, ansattes representant
Fred Hansen, ansattes vararepresentant

Kontrollkomiteen

Jørund Knardal var på valg og ble gjenvalgt som medlem og leder av kontrollkomiteen. Varamedlem Laurits Bjørdal var på valg og ble gjenvalgt.

Etter valget består komiteen av:
Jørund Knardal, leder
Jørgen Ervik, medlem
Torill Rødven Eide, medlem
Laurits Bjørdal, varamedlem

Valgkomiteen

Olav Svein Aambøe var på valg og ble gjenvalgt. Varamedlem Eilert Hovden var på valg og ble gjenvalgt.

Etter valget består komiteen av:
Einar Jan Remøy
Atle Vartdal
Olav Svein Aambøe
Eilert Hovden, varamedlem

Heder for 30 og 25 års ansettelse

Under generalforsamlingen ble havarisjef Ketil Alnes hedret med Norges Vels Medalje for 30 års tjeneste.
Administrerende direktør Bjørn Harald Bakke fikk overrakt gullur for 25 års tjeneste.


Flere nyheter