19.07.2014

Kontormedarbeider Ålesund

Vi søker etter en kontormedarbeider i Service/Produksjonsgruppa i 50-60% stilling. I første runde er dette et vikariat av ca. 1 års varighet, men med mulighet for fast ansettelse. Arbeidssted ved kontoret i Ålesund. Send skriftlig søknad med kortfattet CV til akk@moretrygd.no innen 6. oktober (endret frist).

Kontakt Leder Service/Produksjon Ann-Kathrin F. Kalvø på telefon 920 32933 for mer informasjon.Flere nyheter