21.04.2017

Ordinær generalforsamling 19. april i Ålesund

Ordinær generalforsamling ble avholdt 19. april 2017 på Quality Waterfront Hotel.

Generalforsamlingen vedtok regnskapet med et overskudd på kr 12,9 mill før skatt og 14,0 mill. etter skatt. 

Styret ble gjenvalgt med unntak av Bente Reklev som gikk av etter eget ønske. 

Ingvild Vartdal ble valgt som nytt  styremedlem.

Styret består etter valget av:

Gunnar Hareide, leder
Solveig Strand, nestleder

Petter Geir Smådal
Arnleif Gjerde
Ingvild Vartdal
Olav Remøy
Sylvi Gjengedal
Turid Bjørneset, ansatt rep.
Jens Morten Berge, varamedlemFlere nyheter