11.10.2006

Samarbeid med VBforsikring Gjensidig Trygdelag

VBforsikring Gjensidig Trygdelag (VBforsikring) er et gjensidig forsikringsselskap med sin virksomhet innenfor landbasert skadeforsikring. Selskapet har hovedkontor i Volda. Årlig forsikringspremie er på ca. kr. 10 millioner og egenkapitalen kr. 24 millioner.

Under forutsetning av godkjenning fra styrende organer er der inngått en omfattende samarbeidsavtale mellom VBforsikring og Møretrygd fra 1.1.2007. Avtalen har følgende hovedpunkt.

  • Møretrygd går inn med 15 millioner i frisk egenkapital i VBforsikring og blir største grunnfondsbeviseier i selskapet. Dette sikrer at VB kan utvikle seg videre i tråd med selskapets strategi.
  • Møretrygd gir et tilbud til eksisterende grunnfondsbeviseiere om frivillig utløsning.
  • VBforsikring og Møretrygd administreres av en felles administrasjon med kontor i Ålesund, Volda og Fosnavåg.
  • Selskapene skal fortsatt være selvstendige juridiske enheter med egne styrende organer.

Målsettingen til VB og Møretrygd er å utvikle et forsikringstilbud basert på lokal tilhørighet, god kunnskap om markedet og konkurransedyktige premier. Selskapene skal videreutvikle sin profil som et godt, lokalt alternativ til de store forsikringsselskapene i Norge.Flere nyheter