07.10.2015

Fagseminar om ISM koden for fiskefartøy

ISM koden er vedtatt innført fra 1. juli 2016 for fiskefartøy over 500BT. Innføringen vil stille krav til sikkerhetsstyringssystemer for rederi og skip, og kan bli en en stor utfordring for mange rederier.

For å ruste sine kunder for det nye kravet avholdt Møretrygd et åpent seminar om emnet i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Seminaret ble gjennomført onsdag 7. oktober og samlet over 50 deltakere fra fiskerinæringen.

Alle foredragene er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne siden.  For mer informasjon om ISM, se www.yrkesfisker.no og Sjøfartsdirektoratet.  Forskriften finner du på Lovdata.

Ved spørsmål rundt ISM - ta kontakt med vår havarisjef Erling Kløvning.  Han er autorisert ISM revisor og treffes på telefon 472 33 885 eller ek@moretrygd.no.Flere nyheter