02.02.2007

Samarbeid mellom VBforsikring og Møretrygd

Som tidligere meddelt er det inngått samarbeidsavtale mellom Møretrygd Gjensidig Forsikring og VBforsikring Gjensidig Trygdelag. Avtalen ble godkjent av Kredittilsynet 15. januar 2007.

Hovedpunktene i avtalen er:

  • Møretrygd går inn med 15 millioner i grunnfondskapital i VBforsikring og blir største grunnfondsbeviseier i selskapet. Møretrygd har gitt tilbud til eksisterende grunnfonds-beviseiere om frivillig utløsning.
  • VBforsikring og Møretrygd administreres av en felles administrasjon med kontor i Ålesund, Volda og Fosnavåg.
  • Selskapene skal være selvstendige juridiske enheter med egne styrende organer.

Et samarbeid mellom VB og Møretrygd vil gi vesentlige synergieffekter både på kostnadssiden og ved utnyttelse av begge selskaps kompetanse. Når omorganiseringen er gjennomført, tas det sikte på å kunne gi et komplett forsikringstilbud innenfor alle skadeforsikringsbransjer.

De ansatte i VBforsikring ble ansatt i Møretrygd fra 1. februar 2007. Fra samme dato ble daglig leder i VB, Nils Martin Romestrand, ansatt som assisterende direktør og ansvarlig for forretningsutvikling innen landbasert forsikring. Adm. direktør i Møretrygd, Bjørn Harald Bakke, er ansatt som daglig leder i VBforsikring.

Henvendelser til selskapene skjer til samme telefonnummer og adresser som tidligere. Etter hvert vil e-post adresser og internettsider bli samordet.

Vi står gjerne til tjeneste ved spørsmål eller behov for mer informasjon.Flere nyheter