12.01.2016

Bilskaden har skjedd - hva gjør jeg?

Om bilskaden alt har skjedd, er det greit å vite hva en skal gjøre og tenke på. 

Opptreden på skadestedet

 • Politiet skal underrettes snarest mulig
  • ved personskader
  • ved materielle skader hvor skadelidte ikke selv er i stand til å ivareta sine interesser
  • ved brann-, tyveri- eller hærverkskader

Sikring av bevis:

 • sørg straks for å sikre deg mulige vitner
 • Mål opp ved behov
  • kjørebanens bredde
  • eventuelle bremsespor
  • kjøretøyets avstand til et fast punkt, som veikant, fortau, lyktestolpe, tre eller lignende.

Må kjøretøyene flyttes:

 • Merk av kjøretøyenes stilling i kjørebanen før flyttingen skjer. Hvis politiet er varslet om uhellet, må kjøretøyene ikke flyttes uten tillatelse.
 • Foto av stedet (de fleste har i dag kamera på mobilen – husk oversiktsbilder)

Konsekvensen av å underskrive skademeldingen:

Ofte er skademeldingen det eneste dokumentet skadeavdelingen har for å kunne ta stilling til saken. I følge norsk rettspraksis er en felles undertegnet skademelding et meget sterkt bevis i saken. Det er derfor ønskelig at begge parter fyller ut skademeldingen i fellesskap, men ingen kan tvinges til dette.
Hvis du er uenig med motparten om avkrysninger eller tegning, må du enten skrive dette i pkt. 14, nederst på side 1, eller la være å underskrive skademeldingen. Den som i ettertid hevder at den felles undertegnede skademeldingen inneholder feil eller mangler vedrørende avkrysninger eller tegningen, må selv føre bevis for sin påstand.

Melding til forsikringsselskapet:

Send inn skademeldingen til Møretrygd snarest mulig pr. post eller e-post eller lever den på et av våre kontorer. Du kan også melde skaden på telefon. Når du har fått oppgitt skadenummer på saken kan du kontakte et bilverksted for avtale om taksering og reparasjon av skaden.Flere nyheter