18.01.2016

Utvidet tilsyn med hviletid og bemanning i 2016

Fokusområde 2016

Fokusområdet for 2016 er valgt som resultat av arbeidet med Sjøfartsdirektoratets årlige risikorapport, «Fokus på risiko 2016». Rapporten beskriver hvordan manglende eller dårlig hvile, brudd på hviletidsbestemmelser, utilstrekkelig bemanning og faktorer som påvirker sjøfolks evne til å utføre arbeidet sitt har ført til ulykker som har krevd mange menneskeliv. Rapporten ser også på ulykkesscenarier der kantring har forekommet, og analyserer ulykkesbildet til sjøs de siste ti årene.

- Å ha nok mannskap som er godt kvalifisert og uthvilt er viktig for sikker drift av et fartøy. Vi vet at mannskap som ikke har fått tilstrekkelig hvile er mindre årvåkne, kan ta snarveier på bekostning av sikkerheten og lettere feilbedømmer situasjoner. Derfor er det viktig for Sjøfartsdirektoratet å forsterke sitt tilsyn på disse områdene i 2016, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Utvidet tilsyn med hviletid og bemanning i 2016

Sjøfartsdirektoratet vil i 2016 ha et spesielt fokus på tilsyn med næringens etterlevelse av regelverket for hviletid og vakthold.Det vil også fokuseres på at skip bemannes med kvalifisert og  tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre arbeidsoppgavene om bord på en  forsvarlig måte.

Nye sjekklister for fokusområde 2016 klare

Nå  er sjekklisten for årets fokusområde klar, og vi oppfordrer næringen til å  bruke sjekklisten som en internkontroll for å sikre etterlevelse. Sjekklisten  vil bli brukt i forbindelse med uanmeldte tilsyn, men også i forbindelse med  ISM revisjoner og sertifikatinspeksjoner der reders egenkontroll kreves.

Ytterligere info, se Sjøfartsdirektoratets sider:

https://www.sjofartsdir.no/ulykker-sikkerhet/utredninger-og-rapporter/rapporten-fokus-pa-risiko-2016/Flere nyheter