21.04.2017

Generalforsamling 19. april

Generalforsamling 19. april på Quality Waterfront Hotel i Ålesund

31.03.2017

Vi søker etter Rådgiver Privat

Vi søker etter Rådgiver Privat

30.03.2017

Generalforsamling 19. april 2017

28.03.2017

Vi søker etter Maritim Rådgiver

Maritim Rådgiver

19.01.2017

10 % RABATT PÅ FRITIDSBÅTFORSIKRINGA

Som Totalmedlem i Redningsselskapet får du 10% rabatt på din fritidsbåtforsikring i Møretrygd.
Totalmedlem i Redningsselskapet får gratis hjelp på sjøen når uhellet er ute, RS magasinet og tilgang på en døgnåpen servicetelefon.22.12.2016

Steinar Nossen går over i pensjonistenes rekker

13.12.2016

Stabilitet på fiskefartøy med RSW-lastetanker

Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover stiller i § 3-2 (4) krav om ballast skal være permanent anbrakt. For fartøy med lengde (L) større enn 45 meter kan variabel ballast tillates for å oppfylle stabilitetskriteriene.
Bestemmelsen om variabel ballast retter seg ikke mot innhold i, og bruk av, RSW-lastetank(er) på fiskefartøy som er bygget med tanke på å føre fangst i RSW-lastetanker, og som har til hensikt å ta fangst om bord i RSW-lastetankene. For slike fartøy vil direktoratet anse alt innhold i RSW-lastetankene som last, og vekten av innholdet i RSW-lastetankene kan tas hensyn til i samtlige lastekondisjoner.

22.11.2016

Møretrygdkunder får Vessel pluss gratis frem til 1 juni 2017

Det har lenge vært et behov for å gi utfyllende regler for sikkerhetsstyringssystem, noe som blant annet har vært påpekt i rapporter og tilrådninger fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Forskriften skal gjelde alle næringsfartøy, herunder passasjerskip, lasteskip og fiskefartøy, som i dag ikke har krav om et sikkerhetsstyringssystem etter ISM- normen, samt fritidsfartøy over 24 meter. Forslaget legger opp til et forenklet sikkerhetsstyringssystem i forhold til kravene som følger av ISM- normen. Forslaget innebærer ikke krav om noen form for ekstern revisjon eller sertifisering.

Innholdet i forslaget berører ikke fartøy som allerede i dag har krav om et ISM- sikkerhetsstyringssystem etter gjeldende ISM- forskrift.

04.11.2016

SKADEFOREBYGGENDE facebook

Her vil du finne artikler, råd og tips om skadeforebyggende tiltak.

https://www.facebook.com/skadeforebyggende/

30.09.2016

MØRETRYGD INVITERER

MØRETRYGD
inviterer til

INFORMASJONSMØTE OM FARTØYINTRUKS FOR FARTØY FRÅ 8 - 10,67 METER

Tid: Onsdag 5. oktober kl. 18.00 - 20.00
Stad: Nordeabygget 3. etasje, Fosnavåg

26.09.2016

Forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Sjøfartsdirektoratet sender forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy (under 500BT), mv. på høring.
Gjeldene fra

14.09.2016

Brannøvelser ombord i fartøyet?

Møretrygd har utvidet skadeforebyggende tiltak til å omfatte en støttefunksjon til gjennomføring av brannøvelser om bord i våre kunders større fartøyer.

30.08.2016

Har du klargjort fortøyningene for høstvær?

Her er nokre enkle tips og råd!

06.07.2016

Nyttige pakketips før bilturen

Usikra bagasje kan føre til alvorlege skadar på deg sjølv og passasjerane. Sjølv små gjenstandar som ei flaske eller ein laus mobiltelefon kan bli svært tung når farta er stor.

05.07.2016

Fiskefartøy som skal ha fartøyinstruks før 1. januar 2017

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget i perioden 1. januar 1992 til 31. desember 1997, og som skal operere i fartsområde kystfiske og fjordfiske, skal kontrolleres før nyttår.

28.06.2016

Færre skader med båtførerprøva

Møretrygd spanderar båtførerprøva i sommer

23.06.2016

Har du lov til å trekke denne?

Har du kjøpt ny bil og skal trekke campingvogn i sommar, bør du sjekke både vognkort og førarkortet ditt. Totalvekta av bil og hengar avgjer om du treng «tilhengarlappen» eller ikkje.

17.06.2016

Informasjon om ISM for fiskefartøy over 500 bruttotonn

I henhold til tidligere omtale av ISM for fiskefartøy så er fristen for sertifisering satt til 01.07.2016.
Prosessen må være igangsatt innen denne dato for å kunne operere fartøyene etter denne dato.

14.06.2016

Ikkje gå i familiefella - sjekk reiseforsikringa

Sjekk at alle er dekt av reiseforsikringa før ferien

Dei fleste har reiseforsikring, men har du sjekka at den faktisk gjeld for heile familien? Og kva skjer når tenåringsguten tar med seg kjærasten på ferie? Og er den nye sambuaren din forsikra?

13.05.2016

Møretrygd spanderar båtførerprøva

Fleire tar båtførarprøva, men enno er det alt for mange som ikkje gjer det. Båtførarprøva er viktig for tryggleiken på sjøen. Difor spanderer vi eksamen på dei som gjennomfører prøva

03.05.2016

Utfyllende regler angående sikkerhetsstyring

Der er krav om sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy. Nå arbeides det med innholdet i det kommende regelverket som skal gi utfyllende regler til sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy med en bruttotonnasje under 500.

01.04.2016

Bølgeskvulp og/eller campingferie?

April månad, den perfekte toppturmånaden for mange. Andre ser mot varmare tider og ser for seg lange kveldar, bølgeskvulp og fiskestang. Eller kanskje man tek til å vekke campingvogna etter vinterdvalen?

16.02.2016

NORDISK SJØFORSIKRINGSPLAN, VERSJON 2016 - Endringer

VIKTIG: Vi gjør oppmerksom på at Clause 3-22 sikkerhetsforskriften er endret. Denne pålegger den forsikrede å sikre at sikkerhetsstyringssystemet (ISM) omfatter instrukser og prosedyrer for bruk og kontroll av smøreolje, kjølevann og kjelematevann.

08.02.2016

Storstormen "Tor" - melding av skader

18.01.2016

Sjøfartsdirektoratet FOKUS PÅ RISIKO 2016

Rapporten "Fokus på risiko 2016"

Brudd på hviletidsregler og ugunstige arbeidsordninger er viktige årsaker til ulykker til sjøs, og noe Sjøfartsdirektoratet vil fokusere på i 2016.

Brudd på hviletidsbestemmelser og ugunstige arbeidsordninger er viktige årsaker til utmattelse og trøtthet, ofte omtalt som fatigue. Utilstrekkelig bemanning av fartøy antas å være den sentrale årsaken til dette. Mannskap som ikke har fått tilstrekkelig hvile, er etter direktoratets vurdering en viktig bakenforliggende årsak til ulykker. I tillegg til at personell sovner på vakt, medfører utmattelse og trøtthet redusert årvåkenhet og økt sannsynlighet for feilvurderinger.


12.01.2016

Bilskaden har skjedd - hva gjør jeg?

Om bilskaden har skjedd, er det greitt å vite hva en skal gjøre og bør tenke på.

23.12.2015

God Jul og Godt Nytt År!

22.12.2015

Odd Magne Stave har gått av med pensjon

17.12.2015

Kontroll av sjarker mellom 8 og 10,67 meter

17.12.2015

22. desember - Den store bulkedagen

03.12.2015

App for Iphone og Android

25.11.2015

Røykvarslaren sin dag!

Røykvarslarar er effektive livreddarar. Så lenge dei har batteri. Difor deler Møretrygd ut gratis batteri på Røykvarslarens dag tirsdag.

10.11.2015

Fare for brann i dreiebrytar

14 ulike tilfelle av feil er oppdaga med "South pacific" dreiebrytar

06.11.2015

Møretrygd - beredskapsplakat

04.11.2015

Har du sjekka fortøyingane til vinteren?

Vi er inne i årstida der hauststormar har tatt over for mild sommerkuling. Det er viktig at båteigarar sjekkar at båten er fortøydd for å tåle "ekstremvêret" som følgjer denne årstida.

07.10.2015

Fagseminar om ISM koden for fiskefartøy

06.09.2015

Båtførerprøven - støtte til eksamensavgift

04.09.2015

Møretrygd sponser kjøp av slukkeampull - skadeforebygging

21.07.2015

Voldakontoret har flytta til Hamnegata 21b

17.07.2015

Sommertid - noen gode råd

Sommeren er en herlig tid, men også en “høytid” for reisevirksomhet og innbrudd. Her er noen enkle tips for å sikre en god sommertid.

06.07.2015

Kjell Dyb ansatt som markedsdirektør

22.05.2015

Generasjonsskifte i Møretrygd

Eit generasjonsskifte er i gang i det lokale forsikringsselskapet Møretrygd. Måndag var det avskilsfest for fire av medarbeidarane som no blir pensjonistar. Til saman 112 års erfaring blir erstatta av yngre krefter.

30.04.2015

Generalforsamling i Møretrygd

19.04.2015

Sindre Vasset ansatt som skadesjef brann/kombinert

17.04.2015

Møretrygd på Båt og Caravanmessa i Sparebanken Møre Arena 17. - 19. april

21.01.2015

Linda Nilsen Fiskerstrand ansatt som økonomi- og regnskapsansvarlig


14.01.2015

Erling Kløvning ansatt som havarisjef

27.11.2014

Branntryggleik - spesielt viktig i desember

Dei siste åra har Møretrygd sett fokus på branntryggleik i heimen 1. desember, og invitert til røykvarslaren sin dag.

26.11.2014

Møretrygd på Sandemessa

19.07.2014

Kontormedarbeider Ålesund

11.06.2014

Møretrygd på Hjørundfjorddagane

I pinsehelga, 7. - 8. juni vart Hjørundfjorddagane i Sæbø arrangert. Strålande vêr ga full klaff - både for arrangøren og Møretrygd.

25.04.2014

Generalforsamling i Møretrygd

Generalforsamlingen var preget av selskapets gode resultat for 2013 og gjenvalg i styrende organer.

27.03.2014

Generalforsamling 2014 – Torsdag 24. april kl. 18.00

Det kalles med dette inn til ordinær generalforsamling i Møretrygd:
Torsdag 24. april kl. 18 00 på Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Etter generalforsamlingen har vi gleden av å invitere til middag, ca kl. 19 30.

25.10.2013

Arbeidsmesse på Ytre Herøy Ungdomsskule

Som ein del av arbeidsmessa på Ytre Herøy Ungdomsskule hadde en gjeng flotte ungdommar stand og promoterte Møretrygd.

23.10.2013

Fagseminar om Sjøforsikring og Verkstedsansvar 15. oktober 2013

I samarbeid med det internasjonalt anerkjente advokatfirmaet Wiersholm avholdt vi et fagseminar på Quality Hotel Waterfront i Ålesund den 15. oktober 2013.

02.09.2013

Ny økonomidirektør i selskapet

Vi har gleden av å meddele at Cato Viken har tiltrådt i den nyopprettede stillingen som økononomidirektør i Møretrygd. Cato kommer fra en tilsvarende stilling i Medi3.

11.04.2013

Ordinær generalforsamling

Møretrygd avholdt ordinær generalforsamling den 11. april 2013. Regnskapet viser et overskudd på kr 13,9 mill før skatt og 11,7 mill etter skatt. Egenkapitalen er på kr 284,2 mill.

19.02.2013

Ordinær generalforsamling

Tidspunkt for ordinær generalforsamling er bestemt til 11. april 2013 kl. 18. Som i fjor blir den avholdt på Quality Hotel Waterfront i Ålesund og vi håper at flest mulig av medlemmene vil møte. Etter generalforsamlingen serverer vi middag.

14.12.2012

Møretrygd støtter Frelsesarmeen

I stedet for å sende julekort støtter vi i år Julegryta til Frelsesarmeen.

29.10.2012

Regnskap 30. september 2012

Enda et kvartal med gode regnskapstall.

28.08.2012

Regnskap 1. halvår 2012

Styret har vedtatt delårsregnskapet for 1. halvår 2012.

26.07.2012

Fiskerimessa i Trondheim

Vi minner om at Møretrygd deltar på Fiskerimessa i Trondheim 14 – 17. august, og ønsker alle medlemmer velkommen til stand nr D-346.

20.04.2012

Generalforsamling

Det ble avholdt generalforsamling 19. april på Quality Hotel Waterfront i Ålesund.

23.03.2012

Generalforsamling 19. april 2012

Styret har vedtatt å avholde ordinær generalforsamling 19. april kl. 18 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund. Påmelding innen 16. april.

21.02.2012

Ledig stilling som bedriftskonsulent

Vi lyser ut stilling som bedriftskonsulent med arbeidssted Volda.

16.02.2012

Seminar om Bergning

Vi arrangerte fagseminar om bergning sammen med Advokatfirmaet Schjødt den 16. februar. Forelesere var adm. dir. Bjørn H. Bakke fra Møretrygd og advokat Øystein Horneland fra Schjødt.

28.12.2011

"Dagmar" - 1. juledag

Vi har fått mange skademeldinger som følge av stormen "Dagmar" på 1. juledag. I all hovedsak dreier det seg om bygningsskader som dekkes under naturskadepoolen. Vi har også fått meldt skader på en del fritidsbåter og fiskefartøy. Været var godt varslet, slik at mange hadde sikret eiendommene og båtene sine på forhånd.

17.12.2011

Gjensidige er valgt som ny leverandør på pakkeforsikring (mannskap) og yrkesskade landbasert forsikring.

Etter en anbudsrunde har vi valgt ny leverandør for pakkeforsikringen og yrkesskadeforsikringene på landbasert forsikring. Samlet sett gav Gjensidige Forsikring det beste tilbudet og ble derfor valgt.

01.10.2011

Vintersjekk for hus og hytte

Både hus og hytte bør passes litt ekstra på før vinteren og kuldegradene kommer for fullt. De siste to vintrene har vann- og frostskadene slått alle rekorder. Dette bekymrer både forsikringsselskapene og SINTEF Byggforsk.

11.05.2011

Næringslivsforum

28.04.2011

Generalforsamling

Generalforsamlingen ble avholdt 28. april med godt oppmøte. Årsberetning og regnskap ble godkjent og valgene ble i henhold til valgkomiteeens innstilling.

16.03.2011

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Møretrygd avholdes torsdag 28. april kl 18 00 på Radisson BLU Hotel i Ålesund. Alle medlemmer er hjertelig velkomne og vi serverer middag etter generalforsamlingen.

15.12.2010

Brannvarslerbatteri

Jula er høysesong for brann i private hjem. Husk derfor å komme innom ett av kontorene våre for å få nye batteri til brannvarslerne dine.

03.09.2010

M/S "Geir II"

27.08.2010

Fusjon Møretrygd og SGS

Alle formaliteter vedrørende fusjonen er nå på plass og Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap er slettet fra Enhets- og foretaksregisteret.

25.08.2010

Fiskerimessa

Fiskerimessa 2010 ble en suksess for Møretrygds vedkommende. Vi hadde godt besøk på standen og fikk synliggjort vår plass i det maritime miljøet på Nordvestlandet.

11.08.2010

Fiskerimessa i Trondheim

Vi minner om at Møretrygd deltar på Fiskerimessa i Trondheim 17. – 20. august, og ønsker alle medlemmer velkommen til stand nr D-347.

26.07.2010

Ny medarbeider i Fosnavåg

Det er gledelig å kunne fortelle at Fred Hansen er ansatt som salgskonsulent bedrift og privat ved kontoret i Fosnavåg. Dette er et ledd i Møretrygds satsing på Søre Sunnmøre og "Eiksundaksen".

22.06.2010

Ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 21. juni. Kari Janne Myklebust ble valgt som nytt 2. varamedlem til styret.

02.06.2010

Ekstraordinær generalforsamling 21. juni

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling 21. juni kl. 15 00 på Møretrygds kontor i Ålesund.

10.05.2010

Fusjon SGS og Møretrygd

I brev av 8. mai godkjente Finanstilsynet fusjonen mellom Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap og Møretrygd.

23.04.2010

Generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling på Quality Ulstein Hotel 22. april.

05.04.2010

Vulkanutbrudd på Island

Som følge av vulkanutbruddet på Island har vår samarbeidspartner Gouda Reiseforsikring bestemt at de vil utvide dekningen under reiseforsikringen.

19.12.2009

Revidert sjøforsikringsplan

Sjøforsikringsplanen av 1996 kommer i revidert utgave fra 1.1.2010 og blir publisert på www.nordicplan.org i nærmeste framtid.

05.11.2009

Sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy

Den 5. november arrangerte Møretrygd et seminar på Quality Ulstein Hotell hvor rådgiver Yngve Folven Bergesen fra fiskefartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet orienterte om regelverket, og to aktuelle leverandører viste alternative systemer for å oppfylle myndighetenes krav.

04.09.2009

Over 100 mill. i årspremie

Årspremien for løpende forsikringer har i løpet av sommeren oversteget 100 millioner kroner, noe som er en viktig milepæl for selskapet. Premien fordeler seg med ca. 25 mill på landbasert og 75 mill på sjøforsikring.

23.07.2009

Nye medarbeidere

Den 3. august begynner Runar Sleipnes som skadebehandler (bil) ved kontoret i Volda. Bente Alstadsæter fikk stillingen som salgskonsulent i Ålesund og vil begynne i løpet av høsten. Begge har lang erfaring fra forsikring.

18.06.2009

Nytt reassuranseprogram landbasert forsikring

Vi har valgt å endre vårt reassuranseprogram for landbasert forsikring og å ta inn motorvogn- og ansvarsforsikring som egne produkt.

06.05.2009

Generalforsamling 5. mai 2009

Generalforsamlingen på ble avholdt på Radisson SAS Hotel i Ålesund.

19.03.2009

Generalforsamling 5. mai 2009

Styret har besluttet å innkalle til ordinær generalforsamling den 5. mai 2009 kl 18 på Radisson SAS Hotel i Ålesund.

30.12.2008

Ny samarbeidspartner innen mannskapsforsikring

Vi har inngått avtale med Tryg Vesta som ny leverandør av Pakkeforsikring (mannskapsforsikring) fra 1.1.2009.

27.12.2008

Salg av NEMI til W.R. Berkley avblåst

Forhandlingene mellom Tryggingamidstodin og W.R. Berkley har ikke ført fram og ble derfor avsluttet før jul.

15.12.2008

Nytt reassuranseprogram sjøforsikring

16.07.2008

Informasjon om fusjonen

31.05.2008

Godkjenning av fusjon.

Kredittilsynet har i brev 26. mai godkjent fusjonen mellom VBforsikring og Møretrygd. Når kreditorfristen går ut 31. juli vil alle formaliteter være på plass.

07.05.2008

Generalforsamling i Møretrygd

Møretrygd hadde generalforsamling 29. april. Fusjonen med VBforsikring ble enstemmig vedtatt.

07.05.2008

10 % bonus til medlemmene

Generalforsamlingen vedtok å utbetale overskuddsutligning til medlemmene på kr. 5,7 mill, eller ca. 10% av premien for 2007.

22.04.2008

Ordinært årsmøte i VBforsikring

VB forsikring har hatt ordinært årsmøte og vedtatt regnskapet for 2007 og fusjon med Møretrygd.

05.08.2007

Ny "Havstål" døpt 4. august 2007

Vi gratulerer Henning Veibust med levering av den nye "Havstål" og takker for tilliten ved å bli valgt som assurandør for fartøyet.

01.07.2007

Alle forsikringsprodukter på plass i VBforsikring

VBforsikring har nå inngått avtale med Nemi Forsikring ASA om avdekning av bilforsikring og øvrige produkter hvor vi ikke har hatt automatisk kapasitet tidligere.

27.04.2007

"Volstad Viking"

Vi gratulerer Volstad Shipping AS med leveringen av den nye "Volstad Viking" og takker for tilliten ved at Møretrygd er valgt som hovedassurandør.

26.04.2007

Ny assisterende direktør for sjøforsikring

Vi har gleden av å meddele at Sindre Svinø er ansatt som ny assisterende direktør for sjøforsikring.

02.02.2007

Samarbeid mellom VBforsikring og Møretrygd

Som tidligere meddelt er det inngått samarbeidsavtale mellom Møretrygd Gjensidig Forsikring og VBforsikring Gjensidig Trygdelag. Avtalen ble godkjent av Kredittilsynet 15. januar 2007.

11.10.2006

Samarbeid med VBforsikring Gjensidig Trygdelag

VBforsikring Gjensidig Trygdelag (VBforsikring) er et gjensidig forsikringsselskap med sin virksomhet innenfor landbasert skadeforsikring.

25.09.2006

Samarbeid med Tryggingamiðstöðin

Møretrygd går videre med egen reassuranse etter bruddet i Sjøtrygdgruppen.

18.05.2006

Sjøtrygdgruppen oppløses

Etter en strategidebatt innad i gruppen ble det vedtatt å løse opp SGS (Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap) med virkning fra 1. januar 2007.

03.05.2006

Generalforsamling

Det ble avholdt generalforsamling 3. mai på Scandic Hotel i Ålesund.

29.04.2005

Generalforsamling

Det ble avholdt generalforsamling 27. april på Scandic Hotel i Ålesund.

27.01.2005

Tsunami katastrofen i Det indiske hav

Som et forsikringsselskap hovedsaklig eiet av fiskere, har Møretrygd funnet det riktig å støtte kystaksjonen for flomofrene med kr. 50.000.

19.11.2004

Verkstedsansvar

Fra 1.1.2005 blir vilkårene for fartøy over 15 meter endret.

04.11.2004

Skadeforebyggende tiltak

Styret har vedtatt å utvide ordningen for støtte til skadeforebyggende tiltak.